Polityka prywatności

Informacje ogólne

Autorem serwisu internetowego eRecepty jest Przedsiębiorstwo “INFOFARM” B. Sypień i R. Skotarski Spółka jawna z siedzibą w Tarnowie, ul. Ochronek 5.

Właścicielem serwisu eRecepty jest apteka wymieniona na głównej stronie serwisu.

W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników serwisu eRecepty, została opracowana niniejsza Polityka prywatności, która określa sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu eRecepty. Zasady obowiązujące w zakresie Polityki prywatności zostały oparte na przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe

W celu korzystania z serwisu internetowego eRecepty koniecznym jest podanie danych osobowych użytkownika. Administratorem danych osobowych jest apteka wskazana na stronie głównej serwisu. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w aptece wyłącznie w związku z realizacją eRecept. Użytkownik serwisu internetowego eRecepty przekazuje aptece następujące dane osobowe:

Dane osobowe są przetwarzane w zbiorze danych, będącego integralną częścią oprogramowania apteki i poddane rygorom obowiązującej w aptece polityce ochrony danych osobowych. Apteka w tym zakresie działa samodzielnie i na swoją odpowiedzialność.

Zmiana polityki prywatności

INFOFARM sp.j. i apteka będąca właścicielem serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian prawnych lub zmian w funkcjonalności aplikacji eRecepty.